htaccess 301 редирект с www и без www

htaccess 301 редирект с www и без www